Guest


Author Topic: พลังคนไทย! “KING POWER” เปิดรับสมัครโรงเรียนและชุมชน ที่ต้องการให้สร้างสนามฟุตบอลให้  (Read 2189 times)

พลังคนไทย! “KING POWER” เปิดรับสมัครโรงเรียนและชุมชน ที่ต้องการให้สร้างสนามฟุตบอลให้


กลุ่มทุ่น “KING POWER” เจ้าของสโมสรเลสเตอร์ ซีตี้ ทีมดังในพรีเมียร์ ได้มีการเปิดรับสมัครโรงเรียนและชุมชนจากทั่วประเทศไทยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนและชุมชนในโครงการ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย ที่จะได้มีสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานระดับสากล จำนวน 100 สนามทั่วประเทศ ไว้สำหรับฝึกซ้อม และพัฒนาทักษะ เพื่อให้เด็กไทยได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลและสั่งสมประสบการณ์ เพื่อสานต่อความฝันด้านกีฬาฟุตบอลให้ก้าวไกลในอนาคต

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนหรือชุมชนมาเข้าร่วมโครงการสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมีดังต่อไปนี้

1. เป็นโรงเรียนหรือชุมชนที่มีพื้นที่เพียงพอในการสร้างสนามฟุตบอลขนาด 7 คนเล่น (พื้นที่อย่างน้อย 33 x 53 เมตร)
2. มีทีมงานในการบริหารจัดการและดูแลสนามฟุตบอลในระยะยาว
3. ในกรณีสร้างในชุมชนจะต้องตั้งมีคนในชุมชนไม่น้อยกว่า 500 คน
4. ในกรณีสร้างในโรงเรียนจะต้องมีนักเรียนไม่น้อยกว่า 500 คน
5. เข้าร่วมได้ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
6. ไม่จำเป็นต้องมีทีมฟุตบอลในโรงเรียน
.
โรงเรียนหรือชุมชนใดที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกต้องจัดทำเอกสารนำเสนอ โดยเล่าเหตุผลความต้องการสนามฟุตบอล พร้อมภาพโรงเรียนหรือชุมชน และภาพพื้นที่ในการก่อสร้างสนามฟุตบอล เพื่อเป็นส่วนประกอบของการพิจารณา โดยขอให้จัดส่งเป็นไฟล์ word แล้วแนบส่งมาทางเมล์ที่ [email protected] หรือส่งมาที่ inbox @King Power Thai Power พลังคนไทย รับสมัครตั้งแต่วันนี้ -20 กันยายน 2560
.
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
02-677-8888 ต่อ 1513, 1519

 

Sitemap 1 2 3